Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

cherimoya
Reposted fromFlau Flau
cherimoya
8482 68e5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaonlythebrave onlythebrave
cherimoya
5738 65d3 390
Reposted fromturquoise turquoise vialexxie lexxie

September 21 2017

cherimoya
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viafeatherr featherr
8278 d8a3 390
Reposted fromturquoise turquoise viafeatherr featherr
cherimoya
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
cherimoya
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
cherimoya
Twardowski <3 
Reposted frombanitka banitka vialexxie lexxie
5220 fdcc
Reposted fromdontcallmenubs dontcallmenubs vialexxie lexxie
cherimoya
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viadifferent different
cherimoya
9574 0978 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viadifferent different
cherimoya
If you must die, sweetheart,
die knowing your life was my life's best part.
— K.Henson 'You'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viairmelin irmelin
cherimoya
2245 d643 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
cherimoya
W głowie miała po prostu inaczej poukładane, miała poukładane niepraktycznie
— Charles Bukowski
Reposted fromebe ebe vialexxie lexxie
cherimoya
2970 2422 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viafeatherr featherr
cherimoya
1686 e22f 390
0202 4816 390
Reposted frombrumous brumous viafeatherr featherr
cherimoya
5961 8081 390
Faye Dunaway, Bonnie and Clyde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl