Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

cherimoya
4185 b75f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianajmilej najmilej
cherimoya
Myślę, że znalezienie czegoś, co pomaga nam się oderwać od rzeczywistości, jest niesamowicie ważne. Liczy się także odwaga, żeby móc później, kiedy już to odnajdziemy, podążać wciąż za tą słabiutką myślą, że się uda. Bo jak pisał mistrz Bułhakow - "tchórzostwo nie jest jedną z najstraszliwszych ułomności, ono jest ułomnością najstraszliwszą!". A więc nieważne, czy kolejną godzinę męczysz się pociągając struny, codziennie zapisujesz swoimi myślami kartki pilnowanego pieczołowicie zeszytu, czy też delikatnymi pociągnięciami pędzla malujesz własny świat - nie przestawaj, mimo tego, że nie wychodzi, mimo tego, że będzie Ci się wydawać, że to strata czasu. I pamiętaj, że w każdym jest trochę szaleństwa, nie ma w tym nic niewłaściwego. Wszyscy się czegoś boimy, po prostu nasze lęki się różnią. I ich powody. Ale z takich "pęknięć" w nas samych powstają najpiękniejsze rzeczy. Ich piękno jest w tym, jak bardzo są szczere i prawdziwe.
Cztery Wieki Później
cherimoya

Żadne drzewo nie jest mocne ani odporne na burze, jeżeli często nie wstrząsają nim wichury, i właśnie pod nękającym naporem burzy nabiera siły i jeszcze mocniej korzeniami utwierdza się w ziemi. Słabe są drzewa, które wzrosły na słonecznych dolinach.


— Seneka
cherimoya
3335 52d3 390
Reposted fromsarazation sarazation vianajmilej najmilej
cherimoya
4038 7022 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi vianajmilej najmilej
cherimoya
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana vianajmilej najmilej
cherimoya
Reposted frombeginning beginning vianajmilej najmilej
cherimoya
6993 050f 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vianajmilej najmilej
cherimoya
2250 f8b4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianajmilej najmilej
cherimoya
Przestajemy słuchać pewnych piosenek, nie wzruszamy się na filmach, podczas których zawsze płakaliśmy. Nie rozumiemy już naszych ulubionych cytatów, nie doszukujemy się głębi w kiedyś ważnych słowach. Coś innego nas dotyka, coś innego porusza, nasza wrażliwość się zmienia, inaczej postrzegamy świat. Dojrzewamy, dorastamy, zmieniamy się. Nie rozumiemy swoich dawnych decyzji, wyborów. nie znamy już siebie sprzed kilku lat.  Doroślejemy. I tego nie da się zatrzymać. Więc miejmy szacunek dla samych siebie, nie patrzmy w przeszłość, dajmy szansę jej odejść. Otwórzmy się na nowe marzenia, szanse, możliwości. Będzie dobrze, nawet jeśli wydaje się to dziś absurdalne. Będzie dobrze.
Reposted fromswojszlak swojszlak vianajmilej najmilej
4360 c777 390

lhoyal:

feelgoodontheoutside:

feel good on the outside

x

Reposted fromtosiaa tosiaa vialexxie lexxie
cherimoya
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
cherimoya
5995 13ff 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialexxie lexxie
cherimoya
6449 020c 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialexxie lexxie
cherimoya
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk, "Co robić, żeby nie pisać źle" [w:] Wysokie Obcasy sobota 16 sierpnia 2014
cherimoya
9077 4e0d 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viafeatherr featherr
6086 211a 390
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika vialexxie lexxie
9082 bc0e 390

paris2london:

Dream

May 15 2017

8336 1b1f 390
Reposted fromel-kaktus el-kaktus vialexxie lexxie
0307 2efe 390

Karlovy Vary, Czech Republic (by Kuba Szymik)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl