Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

cherimoya
3046 7cbf 390
cherimoya
Reposted fromworst-case worst-case vialexxie lexxie
cherimoya
6426 70ec 390
Reposted fromthegirl thegirl vialexxie lexxie
cherimoya
1281 bcd0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
cherimoya
3696 7606 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaitmakesmecalm itmakesmecalm
cherimoya
żeby miło spędzić noc
żeby życie było snem
żeby słyszeć życia dźwięk

/Taco Hemingway/

0392 5f83 390
Reposted fromtwice twice viaitmakesmecalm itmakesmecalm
cherimoya
Gatsby
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialexxie lexxie
cherimoya
4799 ed5d 390
Reposted frombanitka banitka vialexxie lexxie
1003 593a 390

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

cherimoya
7797 3fcc 390
Reposted fromretaliate retaliate vialexxie lexxie
cherimoya
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet vialexxie lexxie
cherimoya
2664 728e 390
Reposted fromquestion question vialexxie lexxie
cherimoya
6316 5171 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialexxie lexxie
cherimoya
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaitmakesmecalm itmakesmecalm
cherimoya
cherimoya
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow vialittleprincess littleprincess
cherimoya
Charles Bukowski

NIKT TYLKO TY

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam.
raz po raz będziesz lądował
w prawie niemożliwych
sytuacjach.
tamci raz po raz będą próbowali
podstępem, ukradkiem i
siłą
zmusić cię, żebyś uległ, dał za wygraną i (lub) po cichu umarł
w sobie.

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
i niewiele trzeba, żeby ci się to nie udało,
całkiem niewiele
ale śpiesz się, śpiesz się, śpiesz.
po prostu ich obserwuj.
słuchaj co mówią.
tym właśnie chcesz być?
istotą bez umysłu i serca?
chcesz jeszcze przed śmiercią
zaznać śmierci?

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

pomyśl o tym.
pomyśl, jak siebie uratować.
siebie z ducha.
siebie z brzucha.
śpiewającego, magicznego
pięknego siebie.
uratuj go.
nie wstępuj do klubu martwych duchem.

pielęgnuj siebie
z humorem i gracją
a w końcu
jeżeli zajdzie potrzeba
rzuć własne życie na szalę
i mniejsza o to, jakie masz szanse, mniejsza o 
cenę.

tylko ty sam możesz się 
uratować

zrób to! zrób!

a wtedy dokładnie zrozumiesz, o czym
mówię.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vialexxie lexxie
cherimoya
cherimoya
Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl