Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

cherimoya
2664 728e 390
Reposted fromquestion question vialexxie lexxie
cherimoya
6316 5171 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialexxie lexxie
cherimoya
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaitmakesmecalm itmakesmecalm
cherimoya
cherimoya
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow vialittleprincess littleprincess
cherimoya
Charles Bukowski

NIKT TYLKO TY

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam.
raz po raz będziesz lądował
w prawie niemożliwych
sytuacjach.
tamci raz po raz będą próbowali
podstępem, ukradkiem i
siłą
zmusić cię, żebyś uległ, dał za wygraną i (lub) po cichu umarł
w sobie.

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
i niewiele trzeba, żeby ci się to nie udało,
całkiem niewiele
ale śpiesz się, śpiesz się, śpiesz.
po prostu ich obserwuj.
słuchaj co mówią.
tym właśnie chcesz być?
istotą bez umysłu i serca?
chcesz jeszcze przed śmiercią
zaznać śmierci?

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

pomyśl o tym.
pomyśl, jak siebie uratować.
siebie z ducha.
siebie z brzucha.
śpiewającego, magicznego
pięknego siebie.
uratuj go.
nie wstępuj do klubu martwych duchem.

pielęgnuj siebie
z humorem i gracją
a w końcu
jeżeli zajdzie potrzeba
rzuć własne życie na szalę
i mniejsza o to, jakie masz szanse, mniejsza o 
cenę.

tylko ty sam możesz się 
uratować

zrób to! zrób!

a wtedy dokładnie zrozumiesz, o czym
mówię.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vialexxie lexxie
cherimoya
cherimoya
Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.

June 29 2017

cherimoya
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaawakened awakened
cherimoya
Reposted frombluuu bluuu viagronsaker gronsaker
cherimoya
6381 39e6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viagronsaker gronsaker

thugilly:

if ur sad do not fear friend i am sending puppies to help u

image

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagronsaker gronsaker
cherimoya
cherimoya
cherimoya
6797 f61f 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagronsaker gronsaker
cherimoya
Reposted frombluuu bluuu viagronsaker gronsaker
cherimoya
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagronsaker gronsaker
cherimoya
cherimoya
1591 8e9c 390
Reposted fromoutoflove outoflove viagronsaker gronsaker
cherimoya
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viagronsaker gronsaker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl