Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

cherimoya
9574 0978 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viadifferent different
cherimoya
If you must die, sweetheart,
die knowing your life was my life's best part.
— K.Henson 'You'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viairmelin irmelin
cherimoya
2245 d643 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
cherimoya
W głowie miała po prostu inaczej poukładane, miała poukładane niepraktycznie
— Charles Bukowski
Reposted fromebe ebe vialexxie lexxie
cherimoya
2970 2422 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viafeatherr featherr
cherimoya
1686 e22f 390
0202 4816 390
Reposted frombrumous brumous viafeatherr featherr
cherimoya
5961 8081 390
Faye Dunaway, Bonnie and Clyde

September 12 2017

cherimoya
5944 dfbb 390
cherimoya
I nadchodzi taki moment, w którym masz już tak dość że jest Ci totalnie wszystko jedno i generalnie stwierdzasz że mogłabyś umrzeć tu i teraz, o tak, byle jak, byle już więcej nie czuć, tego pieprzonego wewnętrznego bólu, który rozkłada Cię na łopatki, wyciska stawy łez, obezwładnia twój mózg i twoje serce. Stajesz się niczym, czemu wciąż istniejesz? Czemu ze smutku nie możemy po prostu umrzeć?

September 07 2017

cherimoya
1067 7932 390
cherimoya
1126 12df 390
cherimoya
4084 7c1f 390
cherimoya
1606 5b1c 390
cherimoya
3110 a38c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaitmakesmecalm itmakesmecalm
cherimoya
1609 6dc2 390
cherimoya
1724 b056 390
cherimoya
1862 b471 390
cherimoya
1938 37b8 390
cherimoya
2075 39fc 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl