Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

cherimoya
cherimoya
cherimoya
cherimoya
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
cherimoya
Chyba potrzebowałam tych wakacji, żeby tak naprawdę zatrzymać się i wrócić do tego co było prawdziwe, do tego co porzuciłam gdzieś w biegu.

Bo my nie potrzebujemy wszystkiego, nie potrzebujemy być wszędzie, znać wszystkich, nie potrzeba nam dbać o to, co pomyślą Ci wszyscy.

O matko! Jak ja się tu znalazłam? tyle czasu zabiegałam o to, by się nie przejmować, zeby znów stać się kupka nerwów... Po co mi to bylo? No ej.
cherimoya
Reposted fromgruetze gruetze viacavebear cavebear
cherimoya
1441 b949 390
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
cherimoya
cherimoya

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viainspirations inspirations
cherimoya
1199 000d 390
Reposted fromteijakool teijakool viainspirations inspirations
cherimoya
cherimoya
5754 0e64 390
Reposted fromteijakool teijakool viaxoxoxo xoxoxo
cherimoya
4483 08ab 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
cherimoya
Reposted fromPoranny Poranny viaxoxoxo xoxoxo
cherimoya

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
cherimoya
1027 d51c 390
Reposted from4777727772 4777727772
cherimoya
Reposted frompeper peper viagarazowka garazowka
6940 45f8 390

allthingseurope:

Trondheim, Norway (by François GM)

cherimoya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl