Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2018

cherimoya
cherimoya
cherimoya
cherimoya
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie

June 28 2018

cherimoya
3648 a47d 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatoolong toolong
cherimoya
cherimoya
0030 e33d 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamalinowowa malinowowa
cherimoya
6411 843a 390
Reposted fromsoay soay viapure-bliss pure-bliss
cherimoya
cherimoya
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie

June 27 2018

cherimoya
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
4030 9c7b 390
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada

June 26 2018

cherimoya
9055 fe36 390
Reposted fromhagis hagis
cherimoya
9119 7d6c 390
Reposted fromhagis hagis
cherimoya
4447 6123 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadepresja depresja
cherimoya
Dziś pomimo tego wszystkiego jestem Oceanem. 
Oceanem spokoju.
Moja dusza swoją stopa wystukuje rytm piosenki.
"W kieszeni mam za dużo Twoich rad..."
I tak właśnie jest dobrze.
Mojito płynie mi we krwi, bialy rum wypelnil szczelnie wszystkie luki w głowie.
Już mi wszystko jedno, bo wiem, że sobie poradzę.
Że co mi to tam.
cherimoya
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
cherimoya
Czujesz w sobie pieśń? Śpiewaj. Czujesz, że wszystko się zamyka? Pozwól, aby się zamknęło. To właśnie znaczy być naturalnym. Bycie naturalnym nie oznacza, że trzeba być zawsze otwartym- nie jesteś sklepem całodobowym. Czasem trzeba się zamknąć. Bycie prawdziwym to niesprzeciwianie się temu, co się dzieje. Nocą płatki lotosu są stulone, rankiem się otwierają- to właśnie jest naturalny proces.
— Osho, 'Równowaga ciała i umysłu'.
Reposted fromretro-girl retro-girl viapikkumyy pikkumyy
7390 ba8c 390
Reposted fromerial erial viamisery misery
2909 deed 390
Reposted frombrumous brumous viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl